Velký dětský den

Volný čas
soutěže a hry o ceny, skákací hrad, tombola, sladké odměny, občerstvení, zmrzlina. Je připravena hudba pro děti s DJ. V programu vystoupí Brass Banda ZUŠ Kyjov pod vedením Miloslava Procházky a Mariachi Espuelas z Boskovic. Pořádá Strana práv občanů v Kyjově před radnicí.

Termíny