„Po stopách Žerotínů“

Volný čas
Město Strážnice má čest vystavit v prostorách nádvoří bývalého strážnického pivovaru (Píštělkův dvůr) na měsíce květen a červen celostátní putovní výstavu. Bývalí majitelé strážnického panství Žerotínové velmi významnou měrou přispěli k budování našeho města a byli velcí podporovatelé rozvoje školství. Výstava mapuje působení tohoto šlechtického rodu České republice. Jeden z mnoha panelů je věnován právě městu Strážnici.

Termíny