Jarní Pálavou

Volný čas
jednodenní autobusový zájezd pořádá KČT Jiskra Kyjov ve spolupráci s DDM Kyjov. Odjezd v 8:00 h z prakoviště u DDM Kyjov, návrat tamtéž v 18:00 h. Nutné se přihlásit a uhradit nejpozději do 30.4. (PÁ) u paní Mgr. Ivy Soldánové na tel.: 518 612 139. Program zájezdu bude upřesněn po vzájemné dohodě účastníků. Bude připraveno několik variant pěších tras různých délek. Individuální přechod s možností přesunu autbusem do Mikulova (zde individuální prohlídka města a zámku). Vycházka naučnou stezkou Pálavy z Dolních Věstonic. Cena zahrnuje dopravu Kyjov – Pavlov – Mikulov – Dolní Vestonice a zpět.

Termíny