Noc kostelů

Volný čas
program: 18:00–19:00 Biblické zamyšlení, 19:00–19:30 Benjamínci (hudební skupina dětí), 19:30–20:00 Představení Církve bratrské a sboru v Kyjově, 20:00–21:00 Credo (hudební skupina), 21:00–22:00 Životní příběhy některých z nás, 22:00–23:00 Na slovíčko s kazatelem, ve 23:00 h Ukončení modlitbou za město, 18:00–20:00 Výtvarné dílny pro děti.

Termíny