Do přírody s myslivcem

Volný čas
pořádá Pro přírodu a myslivost Šardice, zahájení v Ekocentru pro informace a poradenství Šardice. Cílem je přiblížit dětem myslivecké aktivity a jejich význam v přírodě, prezentovat projekt Wildlife Estates Label (podpora šetrného hospodaření).









Termíny