50. výročí Varmužovy cimbálové muziky

Volný čas
KD. Hosté: Vlasta Gricová, Vojtěch Račický, Jan a Liselotte Rokytovi, Miroslav a Václav Hlostovi, Jiří Šmíd, Jan Zaviačič, František Koráb, Josef a Jaroslav Kolečkářovi, Jiří a Zdeňek Frolcovi. Předprodej vstupenek na tel.: 518 620 237.

Termíny