II. Kyjovský koník: Šachový turnaj pro děti a mládež

Volný čas
pořádá spolek Šachy Kyjov za podpory města Kyjova v malém sále DK Kyjov. Turnaj je určen pro děti a mládež do 16 let. Vítáni jsou neregistrovaní šachisté i členové oddílů. Přihlášky e-mailem sachykyjov@seznam.cz, dodatečné přihlášky na místě při prezenci do naplnění kapacity sálu. Tempo turnaje je 2 x 15 minut na partii, hraje se 7 kol. Prezence účastníků od 9:30 h, začátek turnaje v 10:00 h, v 13:45 h vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení turnaje.

Termíny