Holešovský rodák architekt Miroslav Lorenc (1896 - 1943)

Volný čas
Přednáška Mgr. Ladislavy Horňákové, kurátorky sbírky architektury Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Miroslav Lorenc, holešovský rodák, legionář, baťovský architekt a účastník protinacistického odboje byl v necelých 47 letech popraven v nacistickém žaláři ve Vratislavi. Doprovodná akce k výstavě Slavné stavby architekta Miroslava Lorence.

Termíny