Čarodějnice v knihovně

Volný čas
Kde: Městská knihovna při KD Strážničan, čekají vás hry, soutěže i oblíbený fotoatelier.

Termíny