Architektonické prohlídky revitalizovaného zámeckého návrší

Volný čas
Se starostou Litomyšle Michalem Kortyšem.
Termíny