Liběna Séquardtová - hoboj, Tomáš Brauner - dirigent

Hudba
Dále vystoupí: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK.
Termíny