Alternativní obrazy světa v politice a jejich naděje na úspěch

Volný čas
Vějíř názorů na smysl „zelených“ alternativ, a „ekologického vzdoru“. Zelené téma v politice? Má smysl řešit ekologii prostřednictvím stran založených na tomto problému? Není lépe dostat zelenou politiku do tradičních stran demokratického politického spektra? Beseda s významnými zástupci tří (!?) našich politických stran, které mají ve svém působení zvýrazněno téma ochrany a tvorby životního prostředí a ekologii.
Termíny