Daniela Matějková: Zelení aneb Příběhy ze stranického života

Film
Zelení 2003–2005 aneb Co tady děláš? Zmizni! Dokumentární film, který se kromě vnitřního vývoje politické strany zabývá také osobní angažovaností autorky a zároveň zkoumá, proč dnes společnost politikům nedůvěřuje, jak nesnadné je stát se politikem, co se skrývá pod souslovím politická intrika a jak je dnešní demokracie v mnohém neuchopitelná.
Termíny