Čarodějnice v divadle

Volný čas
Pro celou rodinu je připraven náš čarodějnický sobotní program! Pohádka Divadla Tramtarie Polízanice malé čardějnice a po představení divadelní čarodějnický rej v maskách. Budeme vařit lektvary a vyrobíme kouzelné amulety.
Termíny