Procházka starou Prahou

Hudba
Písničkový pořad – směs kupletů, duet a scén staré Prahy a písní Karla Hašlera.
Termíny