VII. ročník zábavného odpoledne - "POKLAD NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU" 2014

Volný čas

MOTTO: „Mámo, táto, budeme si spolu hrát."

 

 

DATUM KONÁNÍ AKCE: sobota 24. 5. 2014 od 14.00 do 19.00 hodin

 

 

MÍSTO KONÁNÍ AKCE: autocamp Stříbrný rybník, Hradec Králové

 

 

Akce je určena zejména předškolním dětem a rodičům. V rámci akce bude připraveno, pro všechny zúčastněné zábavné odpoledne plné různých společenských aktivit (sportovní, dovednostní, vědomostní, výtvarné hry a soutěže).

 

 

Dětský den je organizován na stanovištích, kde děti splní úkol a za něj dostanou hrací bod. Za tyto hrací body pak můžou zdarma využívat dětské atrakce. Na žádném stanovišti ani atrakci nebude vybíráno vstupné. Cílem akce je ukázat dětem a rodičům možnost smysluplně a aktivně využít společně strávený čas, což je v dnešní uspěchané době čím dál vzácnější.

 

 

AKCE "POKLAD NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU" se bude účastnit již tradičně řada různých organizací, které se budou podílet na programu (například Městská policie Hradec Králové, Policie ČR, Sbor dobrovolných hasičů Hradec Králové, Hradecký spolek neslyšících, Český červený kříž a řada dalších – viz. příloha). Akce bude mít nejen zábavný, ale i edukativní význam – například z hlediska prevence rizikového chování, prevence kriminality, šíření informací o poskytnutí první pomoci, bezpečnosti v dopravě, prevence předcházení úrazům, projekt má význam i z hlediska integrace osob s postižením.

 

 

Hlavním organizátorem projektu je MŠ HK Kampanova pod vedením ředitelky Bc. Ivony Struhařové. Osobou odpovědnou za realizaci projektu je Mgr. Eva Hrubá, MŠ Albertova. Spolupořadatelem je cestovní kancelář B&K Tour. Na akci přislíbily pomoc i různé soukromé subjekty. Celou akci tradičně zaštítí náměstek primátora Ing. Martin Soukup.

 

 

NA PROJEKTU PŘISLÍBILI ÚČAST TYTO PŘIZVANÉ SUBJEKTY:

 • Policie ČR, Krajské ředitelství policie a Územní odbor vnější služby
 • Městská policie Hradec Králové
 • Sbor dobrovolných hasičů města Hradce Králové
 • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
 • Český červený kříž - Oblastní spolek Hradec Králové
 • VZP ČR Krajská pobočka pro Královéhradecký kraj
 • Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.
 • Lanový park Hradec Králové "Adrenalin centrum"
 • Mountfield HK, a.s.
 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • Knihovna města Hradce Králové
 • Velitelství vojenské policie Tábor
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
 • Český rozhlas Hradec Králové
 • Hitradio Magic
 • Jen Tak Band
 • Deník východní Čechy
 • BESIP
 • Dopravní podnik města Hradec Králové
 • Městské lesy Hradec Králové
 • DSA a.s.
 • ČSOB
 • Galerie moderního umění
 • Balony Hembal s.r.o.
 • KÚ, Rodinné pasy
 • Paintball Hradec Králové Stříbrný rybník
 • Florbalový klub Hradec Králové
 • Český chlapecký sbor "Zpěváček"
 • Základní škola Habrmanova, Hradec Králové
 • spolupořadatel Cestovní kancelář BK TOUR

 

 

AKCI PODPOŘÍ DALŠÍ SUBJEKTY:

 • Tyfloservis - krajské ambulantní středisko Hradec Králové a Pardubice
 • Školní poradenské pracoviště Mozaika
 • Divadlo Drak
 • Asociace Záchranný kruh, Karlovy Vary
 • Tepelné hospodářství Hradec Králové a.s.
 • Turistika.cz
 • Máša agency s.r.o.
 • A-Z Chlazení
 • Eramont
 • M-GRUPPE a.s
 • FENESTRA CZ, spol. s r.o.

 

 

Účinkují

 • 14.00 hodin – zahájení her o poklad (program Hitradia Magic)

 

 

 • 14.00 – 17.00 hodin  – na stanovištích budou probíhat různé sportovní, dovednostní, vědomostní, výtvarné hry a soutěže (zajistí učitelky MŠ Kampanova)

- prezentace spolupořadatelských organizací se zaměřením na prevenci předcházení úrazů dětí, nebezpečné situace a zásady bezpečného chování, ošetření úrazů, zásady poskytnutí první pomoci, předcházení škod na majetku, zdraví a životě osob při manipulaci s otevřeným ohněm, bezpečnost v dopravě, prevence sociálního vyloučení a odstraňování komunikačních, informačních bariér a nepochopení vyplývajícího ze sluchového postižení a způsobu života neslyšících, podpora čtenářství knihovny, znalosti historie města, ukázka práce policie, vojska a sboru dobrovolných hasičů, ukázka práce psa a další dle nabídek (zajistí daný subjekt na svém stanovišti)

 

 

 • 14.00 – 17.30 hodin  – atrakce pro děti: skákací hrady, trampolíny, projížďky na ponících, jízdy v elekt. autíčcích, jízdy na kolotoči a ve vláčcích, projížďky ve člunech na rybníku, autogramiáda hokejistů Hradec Králové, návštěva Adrenalin centra a další 

 

 

 • 17.30 – 18.30 hodin  – hudebně zábavný program pro děti

 

 

 • 19.00 hodin - ukončení zábavného odpoledne – "rozdání pokladu Stříbrného rybníku"
Termíny