Jak se žilo v Plzni za císaře "Procházky"

Výstava
Didakticky zaměřená výstava bude chronologicky a tematicky navazovat na stálou expozici Západočeského muzea v Plzni k dějinám Plzně do poloviny 19. století. Návštěvníci se seznámí se stavebním a industriálním rozvojem města v letech 1860-1918, těžiště výstavy pak tvoří doklady hmotné kultury a každodenního života Plzeňanů na přelomu 19. a 20. století (doprava, oblékání a životní styl, stravování, kultura, školství a sport, trávení volného času). Výstava je určena nejen dospělým návštěvníkům, ale i dětem, zejména žákům základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií.
Termíny