České umění ze sbírky GVUN (malba, kresba, plastika)

Výstava
Vůbec poprvé bude představena tato část sbírky GVUN v reprezentativním výběru. V minulých čtrnácti letech (2000-2013) probíhalo náročné restaurování zásadní části sbírkového fondu českého umění, který je teprve nyní fyzicky připraven k exponování. Touto výstavou připomene GVUN 80. výročí založení Obrazárny města Náchoda, založené roku 1934 vlastivědnou společností z podnětu studentského spolku Bor, která je přímou předchůdkyní GVUN, a jejíž obrazový fond se dnes v její sbírce nachází.
Termíny