Křeslo pro Libuši Švormovou

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, klavírní doprovod Helena Ticháčková.
Termíny