Klub Laurus – předávání výroční ceny Svitavský Vůl

Volný čas
16. osobností města Svitavy se stal Mistr kuchař Václav Šmerda, nejvýznamnější český odborník v oboru gastronomie.
Termíny