Krajské kolo soutěže – jazzové a taneční orchestry

Volný čas
Pořádá ZUŠ Svitavy.
Termíny