David Storch: Co dělat

Volný čas
Jak vzdorovat neúprosným globálním trendům?
Termíny