Mamuti na Točníku

Výstava
Každoroční pravěké dny v místě pravěkého osídlení z doby halštatské. Pravěký průvodce Vás zasvěceně provede pravěkým světem. Uvidíte pravěká obydlí (zubříky), řemeslné dílny, kuchyni. Můžete si vše vyzkoušet a ochutnat. Akce je doplněna soutěží o mamuta.
Termíny