KAM O PRODLOUŽENÉM VÍKENDU ANEB CO JSTE V POLIČCE JEŠTĚ NEVIDĚLI?

Výstava, Volný čas, Pro děti, Turistika

Nevíte kam na výlet?

Po celé republice jsou pro návštěvníky během prodlouženého velikonočního víkendu připravené nezapomenutelné zážitky. A ani v Poličce tomu není jinak! Tento pátek se po dlouhých 26 letech veřejnosti otevře prohlídková trasa městského gotického opevnění v ulici Václavská, ze 14. století. Opevnění v Poličce patří ve svém půdorysu k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Dodnes je zachováno 1220m hradebního okruhu a všech 19 bašt. 

S rodinou zde můžete strávit celý den. V muzeu jsou pro vás připravené stále expozice o historii města nebo sklářství na Horácku… a také výstava zaměřená na velikonoční tradice našich předků.

 

Návštěvník se tak může těšit na prohlídku s odborným výkladem u modelu města, který přibližuje jeho podobu ve 14. století a to přímo v nitru barokní radnice, která je spolu s Mariánským sloupem, sochou sv. Jana Nepomuckého a kašnami se sochami sv. Jiří a sv. Michaela zapsána na seznam národních kulturních památek. Poté následuje vlastní výstup na hradební ochoz. Zde mnohé návštěvníky jistě překvapí úctyhodná šíře hradební zdi 2,5m a výška okolo 8m.

Hradební okruh v ulici Václavská je jediný, ze kterého si v dnešní době můžeme prohlédnout tzv. parkánovou zeď, jenž dosahovala místy do výšky až 4m a ohraničovala prostor parkánu, širokého místy i 17m. Parkánová zeď vyrůstala nad vodním příkopem, který kdysi obklopoval celé město. Dále je z hradeb výhled na věž kostel sv. Jakuba, se světničkou pro pověžného, kde se roku 1890 narodil světoznámý hudební skladatel Bohuslav Martinů.

Během prohlídky se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavých informací o tom, jaký byl život nejen na hradbách. O útrapách ale i radostných chvílích, které město provázely od jeho založení roku 1265 králem Přemyslem Otakarem II.

Z HISTORIE

Polička byla založena v roce 1265 na příkaz krále Přemysla Otakara II. Jakož to královské věnné město, bylo chráněno dřevěným opevnění, které bylo v polovině 14. století nahrazeno pevnou kamennou hradbou, jenž se skládala z hlavní hradby zesílené věžemi, z parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu a valu.

Opevnění často stačilo odradit nepřátele již jen tím, že existovalo. Poličské hradby se však několikrát osvědčily i v bojích. Za husitských válek zprvu Polička jako královské město hájila královské zájmy, avšak při tažení Pražanů, vedených Janem Žižkou, do východních Čech se však město přidalo na stranu husitů. Již na podzim roku 1421 Poličku, patrně zradou, dobylo vojsko krále Zikmunda. Opevnění několikrát odolalo za vlády krále Jiřího z Poděbrad i útokům uherského krále Matyáše Korvína.

V době budování kamenných hradeb bylo poličské opevnění velmi účinné, postupem času s rozvojem vojenské techniky, jejich účinnost klesala. V době 30tileté války už neměly prakticky žádný vojenský význam. V pozdější době sloužily jen jako policejní a správní hranice města.

Přesto si město do dnešních dnů dochovalo středověké rozvržení ulic, neměnily se ani domovní parcely. Nebyl žádný důvod hradby nákladně bourat, jako tomu bylo v mnoha jiných hrazených městech. Díky tomu jsou dnes poličské hradby jedny z nejzachovalejších.

 

Termíny