VOLÁNÍ DIVOČINY V SRDCI AFRIKY

Volný čas

Vyprávění o putování tří kamarádů po pozoruhodné Ugandě v zimě 2012 slovem a obrázky doprovodí Filip Laštovic z obecně prospěšné společnosti A Rocha – Křesťané v ochraně přírody. Součástí bude výstavka autentických předmětů a přírodnin.

Termíny