Konstrukce a rekonstrukce slunečních hodin

Volný čas
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa zvou všechny zájemce na přednášku. RNDr. Zdislava Šímy, CSc. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.
Termíny