Genoskop

Volný čas
Vědecký odhad, jak se určité úseky genomu u konkrétního jedince podílí na jeho povahových rysech, na jeho dispozicích k chorobám a na jeho talentech uměleckých či sportovních. Srovnání s výkladem osobního horoskopu daného jedince. Chronom – genetický kód časové struktury. Přednáška bude věnována 130. výročí úmrtí zakladatele genetiky Jana Řehoře Mendela. Přednáší Ing. Richard Stříbrný.
Termíny