Den s pravoslavnou církví

Volný čas
Věděli jste, že první křesťanská církev na území Moravy se odkazovala k východní, nikoliv západní tradici? Že v církevním sboru pravoslavné církve v Brně zpívaly významné osobnosti, například prvorepublikový starosta Tomeš? A že i dnes žijí v Brně vedle římských katolíků a protestantů také pravoslavní věřící? Přijďte se zeptat na všechno, co vás v souvislosti s pravoslavím a pravoslavnou církví v Brně zajímá! Hostem pořadu bude Jozef Fejsak, správce Pravoslavné církevní obce při chrámu sv. Václava v Brně. Otec Fejsak pochází z východního Slovenska, kde je zejména mezi Rusíny pravoslavná víra po dlouhá staletí pevně zakořeněná. Jak se mu žije v české, převážně ateistické společnosti? Jak vypadá běžný život pravoslavných věřících? V čem spočívá práce pravoslavného kněze?
Termíny