Ze Zlína na Gibraltar na kole - 5500 km za 40 dní

Volný čas
Cyklistické putování napříč Evropou, které začalo v centru Zlína a skončilo na Gibraltaru po 5500km. Cesta vedla přes 8 evropských států, skrze francouzské Alpy od severu k jihu až do Monaka, úžasnou krajinou Provence, přes pyrenejský stát Andorra a vyprahlým vnitrozemím Španělska včetně výjezdu po nejvyšší silnici v Evropě na vrchol Pico Veleta. Cesta byla podniknuta v době počátků cykloturistiky kdy průjezd obtěžkaného kola vzbuzoval v odlehlých vesnicích značný ohlas a řidiči ještě objížděli cyklisty velkým obloukem..
Termíny