Sportu zdar

Film, Krátký film
Základní myšlenka sportu spočívá v radosti z pohybu, z rozvoje vlastního těla i duše, z překonávání soupeřů i sama sebe. Motivace profesionálních sportovců byla takto prostá a ušlechtilá. Sláva a peníze byly vítaným, avšak neplánovaným bonusem. Ale jak je tomu v současné konzumní společnosti, kde vítězí materiální hodnoty nad vším?
Termíny