Žena v trysku století

Divadlo
Dějepisná komedie v 7 obrazech pojednávající o nezastupitelné úloze vynalézavé ženy v dějinách lidstva.
Termíny