Výstava - Pohledy do nebe

Výstava, Volný čas, Pro děti, Turistika

Výstava mapuje práci nadějného amatérského astronoma Václava Ehrlicha, kterého podobně jako možná právě vás uchvátily snímky z kosmických dalekohledů. Jeho práce tak nadevší pochynost dokazuje, že snímky pestrobarevných mlhovin, galaxií a hvězdokup nemusí být pouze výsadou odborných astronomických pracovišť.
Výstava bude k vidění v kopuli pardubické hvězdárny vždy v otevíracích hodinách observatoře.

Účinkují

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice

Hvězdárna barona Artura Krause

Termíny