Alva Hajn ve sbírce VČG v Pardubicích

Výstava
Komorní přehlídkou prací Alvy Hajna (1938-1991) se Východočeská galerie připojuje k výstavním projektům v rámci „roku” tohoto známého pardubického výtvarníka. Galerijní sbírka obsahuje typická a reprezentativní díla ze všech podstatných autorových tvůrčích období. Vystavený soubor doplní neznámé rané náčrtníkové kresby a kresebné studie ze závěrečné „konceptuální” tvorby, která je zároveň vrcholem jeho rozsáhlého díla.
Termíny