Vladimír Hanuš - Přistupování k polím

Výstava
Dílo Vladimíra Hanuše (1961) zpochybňuje zažité opozice, jako je na jedné straně umění abstraktní, na druhé zobrazující. Jeho malba je zvláštním druhem vyprávění, v němž je reálný prožitek, například jevů v krajině nebo intimita domácího světa, sen nebo snění, odlehčován tím, že je vystaven oblasti imaginace. Hanušova vůle po abstraktní formě je ve své povaze zároveň estetická i spirituální. Zdánlivě jednoduché formy barevných kompozic pů-sobí dojmem, že odrážejí nedefinovatelnou až iracionální zkušenost optického chvění hmoty – tajemných ploch polí.
Termíny