Koncert kytarových orchestrů

Hudba
Hrají žáci Základní umělecké školy Pardubice.
Termíny