Jaroslav Svěcený a Gassmanův komorní orchestr

Hudba
V podání Jaroslava Svěceného a Gassmannova komorního orchestru zazní skladby J. S. Bacha a A. Vivaldiho.
Termíny