Stálá expozice muzea - zaniklá řemesla

Výstava, Volný čas

Hlinecké muzeum vzniklo 1874  a patří k nejstarším v Čechách, sběrným programem jako první okresní muzeum.

Otvírací doba:

ÚT - PÁ 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Účinkují

Historická expozice nejstarších dějin  postihuje vývoj společnosti na Hlinecku od nejstarších  zmínek o osídlení oblasti až  do konce 19. století, kdy  se město stalo sídlem okresního zastupitelstva se starostou Karlem Adámek.   Kulturní úroveň  Hlinska je úzce spojena se vznikem a rozvojem spolkové činnosti, ke které přispěli i učitelé hlineckých škol , s připomenutím působení  Karla  Václava  Raise. Textilní expozice

 

Tradiční textilní výroba má na Hlinecku velkou tradici. Odedávna zde byla rozšířena výroba plátna spojená s pěstováním lnu.

Samostatný kroj se na Hlinecku nevytvořil, ale mezi krojové zvláštnosti patřil kanafas. K nejzajímavějším součástem  obleku patřily bílé vyšívané uzlíčkové čepce,  barevné vlněné šátky či plachetky a žinylkové  šály.

Nejnádhernějším a nejtypičtějším kusem mužského kroje byly dlouhé, bílé vyšívané kožichy – chlouba kraje.

Samostatnou součást této expozice  tvoří  starobylá technika tisku -  modrotisk,  žinylková výroba, zpracování vlasů a výroba hřebenů
Národopisná expozice

ukazuje život venkovského lidu a prostředí, ve kterém žil. Jako protiklad   slouží zařízený měšťanský čili panský pokoj.

Zaniklá řemesla

K nejstarším řemeslům na Hlinecku patřilo hrnčířství. Bohatá ložiska  kvalitního  jílu poskytovala  hrnčířů výbornou surovinu. Hrnčíři byli sdruženi v samostatný cech a řídili se přípisem majestátu z roku 1488.

K nejpůvabnějším exponátům muzea bezpochyby patří výrobky skelných hutí. Sklářství  na Vysočině vyrůstalo z dostatku dřeva,  vodní energie a levné pracovní síly.  Početně jsou nevíce zastoupeny výrobky Mílovské skelné huti  a Mariánské skelné huti.u Herálce.

Rozvinutá  výroba dřevěného nářadí vytvářela optimální podmínky pro vznik hračkářství.  Na konci 19. století se střediskovými obcemi výroby hračekstaly Krouna a Dědová.

V další části expozice  nechybí výrobky současných hračkářů, zvláště z dílny Bukáčkových z Krouny, kteří navazují na tradiční výrobu hraček.

Expozice je doplněna výrobky železných hutí ,  sirkáren a   ukázkami tvorby  řezbářské dovednosti našich předků .

Termíny