Poděbrady - Nové Riegrovo náměstí

Výstava
Výstava studentských prací představujících nezávislý pohled studentů na novou architekturu v kontextu s historickým jádrem Poděbrad. Ateliérové úlohy, osvobozené zatím od omezujících podmínek reálné architektonické a památkové praxe, využívají historický kontext města jako inspirativní prostředí pro vznik nových námětů, pohledů, myšlenek, jako hypotetickou platformu pro tříbení výtvarného a kompozičního cítění soudobých návrhů v kontrastu i v kontextu starobylého prostředí. Studenti přidávají, případně vkládají do historické struktury nové prvky, prostory a konstrukce, přičemž původní historická materie zůstává zachována. Posluchače nižších ročníků vede takové zadání navíc atraktivním způsobem k jejímu základnímu poznání, pochopení a analýze.
Termíny