Za hranicemi umění? Přednáška z cyklu Umění dívat/vizuální kultura v soudobé společnosti

Volný čas
Přednáší Jan Zálešák (Fakulta výtvarných umění VUT v Brně).
Termíny