Přednášky k výstavě ze středu ven - Umění regionů 1985-2010

Volný čas
O uměleckých centrech Liberec (Adéla Hrušková a Romana Veselá) a Ústí nad Labem (Michal Koleček).
Termíny