Komentovaná prohlídka výstavy ze středu ven - Umění regionů 1985-2010

Volný čas
Výstavou provází její kurátor Michal Koleček (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem).
Termíny