Liminal

Výstava
Slovenská autorka Lucia Papčo vychází z klasického žánru krajinářské fotografie, kterou dotváří a problematizuje dalšími fotografickými a grafickými technikami. Využívá negativů, přetisků, přemaleb a jiných technologií, kterými vzdaluje fotografii od její „čistě“ záznamové dimenze. Název výstavy se odvíjí od autorské strategie, kterou si vymezuje sama tvůrkyně. Odkazuje se k Victoru Turnerovi, který v publikaci Liminality and Communitas začíná svůj text definicí „liminálních“osob nebo entit: „ani tady, ani tam – jsou na pomezí a uprostřed pozice přiřazené jim právem, zvyklostmi, konvencemi a ceremoniemi.“
Termíny