Figurky ze šustí a kraslice

Volný čas
Městské muzeum ve Veselí nad Moravou zve návštěvníky na jarní výstavu kraslic a figurek z kukuřičného šustí. V roce 2012 byla v rámci grantu Ministerstva kultury České republiky realizována plošná aktualizace evidence maléreček kraslic okresu Hodonín, včetně technik a postupů, které používají. V roce 2013 následovala dokumentace činnosti zpracovatelek kukuřičného šustí v okolí Veselí nad Moravou. V rámci obou ministerských grantů proběhl na Veselsku nákup několika set kraslic a mnoha figurek z kukuřičného šustí, část muzeum získalo darem. Získané výrobky obohacují naše muzejní sbírky a jsou na výstavě představeny veřejnosti jako výsledek naší sběrné činnosti. Doplňují je texty představující například techniky zdobení kraslic, tradiční zvykoslovné předměty a texty věnované celému velikonočnímu období.

Termíny