Diakonie – Společnost přátelská všem generacím

Volný čas
Diakonie Vsetín vystaví práce všech svých uživatelů -fotografie, obrázky a výrobky z papíru, keramika, šustí a látek, jejímiž autory jsou děti i senioři.

Termíny