Vítání jara

Hudba
Se Strážnickou cimbálovou muzikou Michala Miltáka a dětským souborem písní a tanců Danájkem.
Termíny