Velikonoce na Veselém kopci

Volný čas
Zahájení návštěvnické sezóny, připomenutí tradičních oslav velikonočních svátků, ukázky zhotovování zvykoslovných předmětů, jejich prodej, kulturní program.
Termíny