Severské památky UNESCO

Volný čas
Druhý blok nabídne pestrou mozaiku kratších přednášek věnovaných severským kulturním i přírodním památkám zapsaným na seznamu světového dědictví UNESCO. Postupně se tak podíváme do všech severských zemí, které těmito památkami oplývají – do Švédska, Norska, Finska, Dánska, na Island a do Grónska. Navštívíme tak například unikátní norské hornické městečko R?ros, skalní rytiny v Altě, vikinské obchodní centrum Birka, projdeme kolem finských mohyl Sammallahdenmäki, lodí dojedeme k pevnosti Suomenlinna a seznámíme se s runovými kameny a gotickou cihlovou katedrálou v dánském Roskilde. Přednášejí pracovníci Skandinávského domu.
Termíny