Koncert k 90. výročí Krušnohorského divadla

Hudba
Hraje Severočeská filharmonie Teplice. Program: W. A. Mozart: Koncert pro flétnu a orchestr G dur W. A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr č. 21 C dur KV 467 Antonín Dvořák: Symfonie č. 9, e moll „Z NOVÉHO SVĚTA“ - Symfonie č.9, e-moll, op. 95, zvaná též „Novosvětská“ 1. Adagio – Allegro molto, 2. Largo, 3. Scherzo: Molto vivace, 4. Allegro noc fuoco.
Termíny