Tradiční velikonoční jarmark

Volný čas
Bohatý hudební program, divadlo nejen pro děti, velikonoční tvořivé dílny, stánky s rukodělnými výrobky a občerstvením.
Termíny