O zakleté paní aneb Pozor na klobouky

Volný čas
Zavedeme Vás do nejkrásnějších reprezentačních prostor zámku. Prohlédnete si je v doprovodu zakleté hraběnky, která Vám bude vyprávět svůj životní příběh a o době ve které žila. V závěru prohlídky se můžete pokusit o její vysvobození a budete odměněni malým dárečkem.
Termíny